حضور معاون حقوقی قوه قضاییه سامانه نرم افزاری اسناد و امور مترجمان رسمی (سنام) رونمایی شد

سامانه نرم افزاری اسناد و امور مترجمان رسمی (سنام) با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه رونمایی شد.

سامانه نرم افزاری اسناد و امور مترجمان رسمی (سنام) رونمایی شدبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با حضور ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه، روسای ادارات کل معاونت حقوقی و برخی اعضای کانون مترجمان رسمی از سامانه نرم افزاری اسناد و امور مترجمان رسمی سنام رونمایی شد.

گفتنی است با راه اندازی این سامانه اقداماتی همچون جعل سند، ترجمه اسناد بدون اصالت و دریافت مبالغ بیش از تعرفه صورت نخواهد گرفت و افراد می‌توانند به صورت لحظه‌ای از روند کار خود مطلع شوند.