ماه: نوامبر 2020

کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری و قوت‌بخشی به جنبه بازدارندگی مجازات‌ها، رویکردهای اصلی تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: جامع‌نگری، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری و قوت‌بخشی به جنبه‌ بازدارندگی…