شمار قربانیان کرونا در جهان از ۴۳۲ هزار نفر عبور کرده و مبتلایان به نزدیکی ۷ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر رسیده، این در حالی است که شمار بهبودیافتگان از ۴ میلیون نفر نیز فراتر رفته است.

آمار جهانی کرونا در ۲۵ خرداد؛ قربانیان ۴۳۲ هزار، بهبودیافتگان از ۴ میلیون نفر فراتر رفتبیماری «کرونا» که تاکنون ۷ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۷۵۲ نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده، سبب رقم خوردن بحران بهداشتی بزرگی شده است.

براساس جدیدترین آمارها، ۴۳۲ هزار و ۲۰۰ نفر در سراسر جهان، جان خود را به دلیل بیماری کرونا از دست دادند.

شمار بهبودیافته‌های این بیماری نیز به رقم ۴ میلیون و ۳۵ هزار و ۷۹۱ نفر رسیده است.

آمار و ارقام مربوط به بحران کرونا در برخی از کشور‌های جهان به این شرح است:

آمریکا

شمار قربانیان:۱۱۷ هزار و ۵۲۷ نفر
تعداد مبتلایان: ۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۲۲۴ نفر

برزیل

شمار قربانیان: ۴۲ هزار و ۷۹۱ نفر
تعداد مبتلایان: ۸۵۰ هزار و ۷۹۶ نفر

روسیه

شمار قربانیان: ۶ هزار و ۸۲۹ نفر
تعداد مبتلایان: ۵۲۰ هزار و ۱۲۹ نفر

اسپانیا

شمار قربانیان: ۲۷ هزار و ۱۳۶ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۹۰ هزار و ۶۸۵ نفر

انگلیس

شمار قربانیان ۴۱: هزار و ۶۶۲ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۹۴ هزار و ۳۷۵ نفر

 

ایتالیا
شمار قربانیان: ۳۴ هزار و ۳۰۱ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۳۶ هزار و ۶۵۱ نفر

فرانسه

شمار قربانیان: ۲۹ هزار و ۳۹۸ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۵۶ هزار و ۸۱۳ نفر

آلمان

شمار قربانیان: ۸ هزار و ۸۶۷ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۸۷ هزار و ۴۲۳ نفر

هند

شمار قربانیان: ۹ هزار و ۱۹۹ نفر
تعداد مبتلایان: ۳۲۱ هزار و ۶۲۶ نفر

ترکیه

شمار قربانیان: ۴ هزار و ۷۹۲ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۷۶ هزار و ۶۷۷ نفر

پرو

شمار قربانیان: ۶ هزار و ۳۰۸ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۲۰ هزار و ۷۴۹ نفر

چین

شمار قربانیان: ۴ هزار و ۶۳۴ نفر
تعداد مبتلایان: ۸۳ هزار و ۱۳۲ نفر

شیلی

شمار قربانیان: ۳ هزار و ۱۰۱ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۶۷ هزار و ۳۵۵ نفر

کانادا

شمار قربانیان: ۸ هزار و ۱۰۷ نفر
تعداد مبتلایان: ۹۸ هزار و ۴۱۰ نفر

کشور‌های عربی

عربستان

شمار قربانیان: ۹۳۲ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۲۳ هزار و ۳۰۸ نفر

قطر

شمار قربانیان: ۷۰ نفر
تعداد مبتلایان: ۷۸ هزار و ۴۱۶ نفر

امارات

شمار قربانیان:۲۸۸ نفر
تعداد مبتلایان: ۴۱ هزار و ۹۹۰ نفر

کویت

شمار قربانیان: ۲۸۹ نفر
تعداد مبتلایان: ۳۵ هزار و ۴۶۶ نفر

بحرین

شمار قربانیان: ۳۷ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۷ هزار و ۷۱۳ نفر

کشور‌های آسیایی

پاکستان

شمار قربانیان: ۲ هزار و ۵۵۱ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۳۲ هزار و ۴۰۵ نفر

ژاپن

شمار قربانیان: ۹۲۴ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۷ هزار و ۳۸۲ نفر

کره جنوبی

شمار قربانیان: ۲۷۷ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۲ هزار و ۸۵ نفر

افغانستان

شمار قربانیان: ۴۵۱ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۴ هزار و ۱۰۲ نفر

اراضی اشغالی

شمار قربانیان: ۳۰۰ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۸ هزار و ۹۷۲ نفر

کشور‌های آفریقایی

شمار قربانیان: ۶ هزار و ۳۰۹ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۳۳ هزار و ۳۰ نفر

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××
منبع:میزان
#صبای عدالت اریانا
#saaok

توسط goodnews

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *