رییس دادگستری خوی گفت: پس از بررسی و رسیدگی‌های متمادی، رأی لازمه دایر بر خلع ید و قلع و قمع ۵۷ هکتار از اراضی و مستحدثات به نفع اداره مسکن و شهرسازی صادر شد.

اتونشر دوشنبه////قلع و قمع ۵۷ هکتار از اراضی در خویحسن ابراهیمی با اعلام خبر اجرای حکم قطعی خلع ید و قلع و قمع در شهرستان خوی بیان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های تبیینی و راهبردی قوه قضاییه، پس از بررسی و رسیدگی‌های متمادی پرونده مورد مناقشه اداره مسکن و شهرسازی و آموزش عالی، رأی لازمه دایر بر خلع ید و قلع و قمع مستحدثات نسبت به زمین‌های موسوم به دانشکده دامپزشکی که بعد‌ها به دانشکده فنی و مهندسی تغییر نام داد، به نفع اداره مسکن و شهرسازی صادر گردید.

رییس دادگستری خوی افزود: پس از طی تشریفات آیین دادرسی و قطعیت دادنامه‌ صادره و صدور اجرائیه و پس ازگذشت یکسال، با درخواست محکوم له، مفاد دادنامه اجرا و پس از خلع ید و رفع موانع تحویل محکوم له گردید.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۶۹ طی قرارداد یکساله‌ای، پنجاه و هفت هکتار از اراضی متعلقه از ناحیه اداره مزبور جهت احداث مراکز آموزشی به دستگاه‌های ذیربط تحویل شده بود که به دلیل عدم ایفای تعهد و پس از سی سال به طرح دعوی از سوی محکوم له، رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردید و از این جهت که زمین تحویل داده شده جهت احداث مراکز آموزشی اختصاص داشت، به زمین کشاورزی و زراعی تبدیل شده بود و با اجرای حکم، شائبه‌های زمین خواری و تعلل در اجرای حکم پایان یافت.

*************************************

منبع:میزان

#صبای عدالت آریانا

#SAAOK

توسط goodnews

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *