ماه: می 2021

پیام امام خمینی (ره) پس از فتح خرمشهر مبارک باد بر فرماندهان قدرتمند که فرماندهان چنین فداکارانى هستند که ستاره درخشنده پیروزی‌هاى آنان بر تارک تاریخ تا نفخ صور نورافشانى خواهد کرد

مبارک باد بر ملت عظیم الشأن ایران این چنین فرزندان سلحشور و جان بر کفى که نام آنان و کشورشان…