برچسب: دختر وزیر سابق

با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات حدود هزار متر بنای غیرمجاز دختر وزیر سابق در لواسان تخریب شد

با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات نسبت به تخریب حدود ۱۰۰۰ متر بنای غیر مجاز دختر وزیر سابق در لواسان اقدام گردید. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری…