برچسب: سید روح ا… اسحاقی

چرا در حوادثی چون حادثه تلخ متروپول خوزستان ،غوغاسالاران رسانه ای،به دنبال وارونه نمایی مسائل می باشند؟ // نوشته : دکتر پازوکییان

مراجعه به دو نظریه ی معروف از :«جیمز دیویس » انگلیسی معروف به منحنی «جی» با چارچوب و محتوای اقتصادی ،همچنین نظریه ای از تد رابرت گر «در کتاب معروفش…