برچسب: عفو گسترده اخیر عین رحمانیت اسلام و نظام است