برچسب: قاتل روحانی

رئیس کل دادگستری استان همدان به میزان خبر داد عامل قتل یک روحانی در همدان در جریان تعقیب و گریز و در درگیری با ماموران نیروی انتظامی کشته شد

رئیس کل دادگستری همدان گفت: عامل قتل یک روحانی در همدان در جریان تعقیب و گریز و یک ساعت پس از درگیری با مامورین انتظامی ساعت چهار و نیم بامداد…