برچسب: محمد هادی رضوی

چهارمین جلسه محاکمه هادی رضوی/ نماینده بانک مرکزی خطاب به متهم رضوی: تسهیلات شما کلان بود و صلاحیت دریافت نداشتید/ آغاز دفاعیات متهم احسان دلاویز

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و تعدادی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه به…