برچسب: #منبع_ميزان

رئیس جمهور: سازمان برنامه گزارش دقیقی از موفقیت‌ها و ناکامی‌های بودجه امسال و علل آن به افکارعمومی ارائه کند

رئیس جمهور تطبیق جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه کشور امری قطعی و اجتناب ناپذیر دانست و تاکید کرد: در لایحه بودجه باید…