برچسب: هشتمین امام شیعیان

ولادت نگین ایران اسلامی ، شاه شاهان ، غریب الغربا ، معین الضعفا حضرت علی بن موسی الرضا ( ع ) بر عموم شیعیان و ارادتمندان آن حضرت مبارک

قربون کبوترهای حرمت امام رضا (ع) میلاد هشتمین اختر آسمان امامت ، ضامن آهو ، سلطان خراسان ، حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام که موجب خیر و برکت…