برچسب: هیچ‌ یک از بچه‌های اسیر از حضرت عباس (ع) آزادی نخواستند .