برچسب: گندم

ارجاع پرونده گندم‌های مفقودی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی/ اخلال در نظام تولید، عنوان اتهامی متهمان

هاشمیان با اشاره به ارجاع پرونده گندم‌های مفقودی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، گفت: این پرونده مربوط به جابجایی و توزیع غیرقانونی چند هزار تن گندم استان به…