برچسب: saaok#

جناب اقاي دكتر جعفر اسحاقي این ضایعه دردناک درگذشت مادر همسر شما را خدمت خانوادهمحترم تسلیت عرض مينماييم و آرزوی غفران…