ماه: جولای 2019

رئیس قوه قضاییه : تقویت نظارت و بازرسی درون‌سازمانی تضمینی برای اجرای قانون و حسن جریان امور در دستگاه‌ها است/ اصل را بر تقویت و تشدید نظارت و بازرسی درون‌سازمانی در خود دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها می‌دانیم

آیت الله رئیسی تقویت نظارت و بازرسی درون‌سازمانی را تضمینی برای اجرای قانون و حسن جریان امور در دستگاه‌ها دانست…