تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست، مدارک استخدامی در خصوص اعتراض به اخراج از محل کار و… از جمله مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است.

عیدانه 13/ / // // مدارک لازم جهت شکایت در دیوان عدالت اداریتهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست، مدارک استخدامی در خصوص اعتراض به اخراج از محل کار و… از جمله مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است که در ادامه می توانید تمامی مدارک مورد نیاز را مشاهده کنید.

۱-تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست

۲- تکمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی- نام پدر- شغل- نشانی (به طور کامل) – مشخصات وکیل دادگستری (در صورت دارا بودن) – طرف شکایت- موضوع شکایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)

۳- دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.

۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست

۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یک از مدارک پیوستی (مدارک مصدق شده)

۶- تصویر شناسنامه یا کارت ملی

۷- در صورتی که شاکی شرکت، کارگاه تولیدی یا از کسبه است، ارائه آگهی ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت‌ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه‌ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهاد‌های خصوصی الزامی است.

۸- در صورتی که دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی که اثبات کننده سمت نماینده است ضمیمه شود.

 

تذکر۱: در صورتی که شاکی خواسته‌های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.

تذکر۲: اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را که موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست‌های جداگانه مطرح نمایند.

تذکر۳: کلیه مدارک و ضمائم قبل از تحویل به دیوان به صورت حضوری و غیرحضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:
الف- اعتراض به اخراج از محل کار: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی-مستندات مورد شکایت
ب- اعتراض نیرو‌های نظامی و انتظامی به سایر آرا کمیسیون‌های اداری:آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شکایت
پ- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی- مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی- سایر مستندات
ت-درخواست نیرو‌های نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان‌آور:حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی
ث-درخواست نیرو‌های نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری‌ها
۱- ارائه آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)
۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)
توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره توسط شهرداری یا کمیسیون مربوطه مانند کمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش
الف- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی
ب- موضوع اخراج از محل کار: حکم اخراج صادره یا ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی
ج- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حکم کارگزینی شاکی
تذکر: ارائه فیش حقوقی به همراه حکم کارگزینی الزامی است
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی
۱- ارائه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف
۲- در صورتی که آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت‌ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه‌ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.
تذکر: در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی
الف: درخواست سنوات بازنشستگی:
۱- حکم بازنشستگی
۲- مدارک پرداخت حق بیمه
۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
ب: درخواست احتساب حق بیمه:
۱- رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت‌های خصوصی شاغل بوده است
۲- حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است
۳- مدارک پرداخت حق بیمه
ج: درخواست مستمری از کارافتادگی:
۱- آراء کمیسیون‌های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)
۲- مدارک پرداخت حق بیمه
۳- مدارک کارگزینی
د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
۱- گواهی انحصار وراثت
۲- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی
هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:
۱- مدارک پرداخت حق بیمه
۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری
۳- گواهی انحصار وراثت
_____________________________________
منبع : میزان

توسط goodnews

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *