اقدامات عملی دادستانی کل کشور در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

عمرانی

معاون قضایی دادستان کل کشور اقدامات اسن واحد قضایی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تشریح کرد.

سعید عمرانی با اشاره به اقدامات یک ساله اخیر معاونت قضایی دادستانی کل کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: بیش از ۲۰۱ مكاتبه با دادسرای مراکز استان‌ها برای پیگیری میزان وصولی جرایم پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در بازه زمانی ۳ ماهه اول، ۳ ماهه دوم، ۶ ماهه دوم انجام شد.

انجام ۱۱۸ مورد استعلام از وضعیت پرونده‌های مهم و ملی قاچاق کالا و ارز

وی با بیان اینکه ۱۱۸ مورد استعلام از وضعیت پرونده‌های مهم و ملی قاچاق کالا و ارز در بازه زمانی ۶ ماه اول و دوم از دادسراهای مراکز استان‌ها صورت گرفته است، افزود: ۵۶  مورد استعلام نیز در خصوص وضعیت پرونده‌های مهم و ملی قاچاق کالا و ارز سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انجام شده است.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به صدور بخشنامه مطابق ماده ۳ آیین‌نامه نگهداری اموال توقیف شده با موضوع اسلحه، مهمات، تجهیزات و مواد محترقه گفت: ۸ جلسه برای پیگیری پرونده‌های مهم و ملی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

صدور بخشنامه در خصوص ورود خودروهای قاچاق

وی با اشاره به صدور بخشنامه در خصوص ورود خودروی قاچاق و اخذ پلاک با اسناد خودروهای مدل پایین به ناجا، گفت: بخشنامه‌ای جهت تعیین تکلیف و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اجرای احکام قاچاق کالا و ارز نیز صادر شد.

نظارت بر شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی

عمرانی به نظارت بر شفاف سازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی با استقرار و بهره برداری از سامانه های الکترونیکی و هوشمند برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: وضعیت اجرای سامانه‌ها در کشور طی مکاتباتی با سازمان بازرسی کل کشور نیز بررسی و پیگیری شد.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به پیگیری اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عدم انجام تکالیف قانونی و ترک فعل گمرک پیرامون موضوع سامانه‌های ماده ۵ قانون با قاچاق کالا و ارز  از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: ۵ جلسه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع وضعیت اجرای سامانه و بررسی گزارش‌های دریافتی برگزار شد.

روند تکمیل سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق از سازمان بازرسی کل کشورپیگیری شد

وی با اشاره به بررسی عملکرد حوزه‌های قضایی در اجرای احکام مربوطه به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و ضرورت تولید گزارش در سامانه سجاد نیز عنوان کرد:  روند تکمیل سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق از سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شد.

عمرانی با اشاره به انجام مکاتبه با دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص عدم انجام تکلیف قانونی و ترک فعل گمرک با موضوع سامانه‌های ماده ۵ یادآور شد: مکاتباتی با معاونت راهبردی قوه قضاییه در راستای ایجاد سامانه موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام شد.

وی با اشاره به ارسال بخشنامه‌ در خصوص ابلاغ آرای برائت از طریق سامانه مطابق تبصره ۳ماده ۵۰ نیز توضیح داد: با مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه جهت مشکلات مربوط به فقدان سامانه انبارهای سازمان اموال تملیکی مکاتبه شد.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به انجام مکاتبه با دیوان عدالت اداری پیرامون گزارش سامانه‌های الکترونیکی در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: با مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در خصوص سامانه‌های یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مکاتباتی انجام شد.

۲۹۳ مورد استعلام از روند پیگیری پرونده‌های قضایی که دستور توقیف اموال به سازمان اموال تملیکی صادر شده

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای نظارت بر عملکرد نظارتی و اجرایی نهادهای دولتی در خصوص وظایف قانون تبیینی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بیش از ۲۹۳ مورد استعلام از روند پیگیری پرونده‌های قضایی که دستور توقیف اموال به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صادر شده، انجام شد.

عمرانی با اشاره به برگزاری ۱۸ جلسه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوعات مرتبط با قاچاق تصریح کرد: ۷ جلسه کارگروه حقوقی و برنامه‌ریزی دفتر نمایندگی قوه قضاییه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برگزار شد.

تهیه دستورالعمل اجرایی در خصوص ارتباط سامانه گمرک با دستگاه‌های مربوط

وی با اشاره به پیگیری تهیه دستورالعمل اجرایی در خصوص ارتباط سامانه گمرک با دستگاه‌های مربوط عنوان کرد: پیگیری‌های متعددی جهت راه‌اندازی سامانه ارسال آرای برائت به‌صورت برخط برای دادستان‌ها از سوی سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد.

۵۹ مورد مکاتبه با بانک مرکزی و وزارت صمت در خصوص مشکلات تولید کنندگان

معاون دادستان کل کشور با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص ترخیص کالاهای اساسی از گمرک نیز گفت: بیش از ۵۹ مورد مکاتبه با بانک مرکزی و وزارت صمت در خصوص مشکلات تولید کنندگان با موضوع تسهیلات بانکی صورت گرفت.

اختصاص یا تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز

عمرانی با اشاره به صدور بخشنامه برای اختصاص یا تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز یادآور شد: بخشنامه‌ای در خصوص اختصاص یا تعيين شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد.

وی به برگزاری ۴۶ جلسه در دفتر پیگیری امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص مشکلات شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: نظارت و پیگیری نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه و هماهنگی با اصناف و تعزیرات برای کشف حداکثری نیز صورت گرفت.

استعلام۵۳ فقره پرونده مطروحه در سازمان تعزیرات حکومتی

عمرانی گفت: ۵۳ فقره پرونده مطروحه در سازمان تعزیرات حکومتی و پیگیری روند رسیدگی به آنها استعلام شد و همچنین ۸ جلسه کار گروه حقوقی و قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.  

وی با اشاره به تعیین سازوکار و نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت بر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و  گمرک تصریح کرد: پیگیری از سال گذشته در خصوص ۵۰ فقره لیست پرونده مهم و ملی ارسال شده از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال از دادستان‌های مراکز استان‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی ادامه پیدا کرد.

پیگیری وضعیت ۵۷۰ فقره پرونده قضایی سازمان جمع آوری اموال تملیکی

معاون دادستان کل کشور گفت: وضعیت ۵۷۰ فقره پرونده قضایی سازمان جمع آوری اموال تملیکی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیگیری شد و از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بازدید انجام شد.

وی با اشاره به پیگیری اقدامات سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی در خصوص وضعیت انتقال کانتینرهای کالاهای متروکه و وضعیت نگهداری اموال مشکوفه در انبارها گفت: با مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در خصوص ثبت شماره قبض انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سامانه مکاتبات مكانیزه جهت دسترسی بهتر به پرونده مکاتبه شد.

اقدامات لازم جهت جلوگیری از آتش سوزی در انبارهای مرکزی سازمان اموال تملیکی پیگیری شد

عمرانی افزود: دستورالعمل راهنما به منظور ارائه راهکارهایی برای تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تدوین شد و همچنین ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه الترام، وجه الكفاله یا وثیقه یا فروش اموال در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پیگیری شد و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از آتش سوزی در انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور نیز پیگیری شد.

واگذاری بخشی از زیر ساخت‌های گمرک مرتبط با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی امکان سنجی شد

وی با بیان اینکه تدوین دستورالعمل برای دادسراها در خصوص نحوه نظارت بر ادارات جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سطح شهرستان پیگیری شد، عنوان کرد: واگذاری بخشی از زیر ساخت‌های گمرک مرتبط با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از جمله انبارها بررسی و امکان سنجی شد.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به انجام پیگیری و بررسی وضعیت گمرک پیرامون رفع مشكل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات گفت: تعیین تکلیف قاچاق تلفن همراه در ۲ جلسه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پیگیری شد. همچنین ۵ جلسه با موضوع واردات واکسن، قاچاق چوب و مرزنشینان در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

نظارت و پیگیری عملکرد دادستان‌ها در اجرای وظایف مربوط به قاچاق کالا و ارز

عمرانی به انجام نظارت و پیگیری عملکرد دادستان‌ها در اجرای وظایف مربوط به قاچاق کالا و ارز بر اساس اسناد بالا دستی تاکید کرد و گفت: پیرو مصوبه کار گروه نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز پیگیری وضعیت ۵۰ فقره پرونده مهم و ملی در خصوص قاچاق کالا و ارز از دادستان های مراکز استان‌ها انجام شد.

وی به صدور بخشنامه به دادستان‌های استان‌ها با موضوع اعلام پرونده‌هایی که ظرف مدت ۶ ماه منتهی به نتیجه و اجرای حکم شده‌اند، اشاره کرد و گفت: بخشنامه‌ای نیز در خصوص ساماندهی واحدهای اجرای احکام موضوع ماده ۷۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شد.

عمرانی به صدرو بخشنامه در خصوص ابلاغ قرارهای نهایی موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی مبارزه با پولشویی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اشاره کرد و افزود: در خصوص سند ملی ارزیابی خطر استاندارد سازی شاخص‌ها و تشخیص موارد مظنون به پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز بخشنامه‌ای صادر شد.  

صدور بخشنامه درباره تعداد خودروهای شوتی توقیف شده در استان‌ها

معاون دادستان کل کشور با اشاره به صدور بخشنامه درباره آمار تعداد خودروهای شوتی توقیف شده در سطح استان‌ها نیز عنوان کرد: بخشنامه‌ای نیز درباره آمار موارد اجرای ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تفکیک سال تهیه شد. البته بخشنامه پیرامون عدم جابجایی قاضی رسیدگی کننده پیش از اتخاذ تصمیم نهایی پرونده های قاچاق تنظیم شد.

ایجاد هماهنگی، پایش مستمر مسایل حقوقی و قضایی امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز

وی گفت: در ۷ جلسه کارگروه حقوقی و برنامه ریزی دفتر نمایندگی قوه قضاییه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور بررسی، ایجاد هماهنگی، پایش مستمر مسایل حقوقی و قضایی امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استفاده بهینه از ظرفیت های نمایندگی قوه قضاییه در ستاد برگزار شده، حضور داشتیم که از این تعداد، ۴ جلسه در نیمه دوم برگزار شده و ۱۲دستور جلسه داشته است.

عمرانی تاکید کرد: در ۱۱ جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به عنوان دبیر حضور یافته و موارد مختلف قانونی در حوزه قاچاق را بررسی کردیم.

صدور بخشنامه به دادستان‌های استان‌های مرزی جهت جلوگیری از خروج قاچاق دام زنده

وی با اشاره به صدور بخشنامه به دادستان‌های مراکز استان های مرزی در خصوص جلوگیری از خروج قاچاق دام زنده گفت: ۳ جلسه با موضوع رفع تعهدات ارزی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

معاون دادستان کل کشور افزود: امور مرتبط با قاچاق ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی و جرایم مرتبط و بررسی سامانه‌های مرتبط و اعمال وظایف نظارتی دادستان کل کشور در این خصوص پیگیری شد. پیش‌بینی تمهیدات لازم در جهت برقراری ارتباط سامانه ای با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی از مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در خواست شد.

وی گفت: اجرای تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع وضعیت سامانه‌های شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شد. همچنین چگونگی روند اجرای سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و ارتباط آنها با سامانه جامع تجارت و حمل و نقل نیز دنبال شد.

۱۰۷ فقره گزارش کشف قاچاق کالا و ارز توسط ضابطان استعلام شد

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: نحوه اقدامات ضابطان در پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز مرتبط با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز پیگیری شد و ۱۰۷ فقره گزارش کشف قاچاق کالا و ارز توسط ضابطان استعلام شد. همچنین بیش از ۱۶۳ فقره گزارش از دادسراهای سراسر کشور در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، بررسی و پیگیری آنها وصول شد.

توسط ariana20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *