مدیر کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: یکی از مراکزی که در قوه قضاییه به ارزیابی عملکرد سازمانی دادگستری ها و سازمان های تابعه قوه قضاییه می پردازد، اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه است.

حسین نجفی اظهار کرد: هر سازمانی به منظور رصد میزان تحقق اهداف و برنامه‌های خود نیازمند وجود مراکز نظارتی است یکی از این مراکز در قوه قضاییه که به ارزیابی عملکرد سازمانی دادگستری ها و سازمان های تابعه قوه قضاییه مثل سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیروهای مسلح می پردازد، اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه است.

وی افزود: اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی متشکل از اداره برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری نظارت ها، اداره بررسی و تحلیل آمار عملکردی، اداره نظارت و بازرسی موردی است.

مدیر کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بسیاری از قضات، کارمندان و مدیران قوه قضاییه شناخت کامل از اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه ندارند بنابراین شناخت باید ایجاد شود در این اداره کل بخش های مختلف قوه قضاییه را بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد سازمانی سطح بندی و رتبه بندی می کنیم.

پایش مستمر عملکرد بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه توسط معاونت راهبردی

نجفی بیان کرد: سطح بندی و رتبه بندی بخش های مختلف قوه قضاییه حاصل نتایج ارزیابی عملکرد دوره ای، موردی و پایش سیستماتیک است که به طور مستمر انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر بر اجرای برنامه عملیاتی ۱۴۰۱ نظارت می‌ کنیم که این برنامه در راستای سند تحول قضایی تدوین و در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ به تمامی دادگستری های استان ها و سازمان های تابعه ابلاغ و اجراء شده است.

تدوین برنامه عملیاتی دستگاه قضا در سال ۱۴۰۱ با ۳۷۰ شاخص

مدیر کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه افزود: برنامه عملیاتی تدوین شده ۱۴۰۱ دارای ۳۷۰ شاخص بوده  که مجموع این شاخص ها در اجرای ماموریت ۹ گانه  برنامه عملیاتی تدوین شده است به همین منظور اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس ماموریت ۹ گانه که در سند تحول نیز مطرح و در اداره کل بهبود روش ها، برنامه ریزی و شاخص ها نیز تدوین شده اند که در حال حاضر  به جز ۳۷۰ شاخص، ۵۰ شاخص دیگر در حال تدوین است اقداماتی را نسبت به نظارت بر اجرای برنامه و شاخص های مذکور شروع کرده است که بر اساس این شاخص‌ها، دستگاه ها و دادگستری ها ارزیابی می شوند.

نجفی بیان کرد: سند تحول به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از مترقی ترین اسناد تحول است که به فرموده ایشان باید به آن عمل شود؛ «عمل به سند تحول باعث جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفت ها است همچنین رئیس قوه قضاییه نیز مقید به عمل کردن به سند تحول است اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات و کارکنان و مدیران نیز باید این کار را با قوت دنبال کنند.»

مدیر کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: بنابر فرمایش مقام معظم انقلاب اسلامی تکلیف دادگستری ها و سازمان های تابعه، عمل به سند تحول است و تکلیف اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی نیز نظارت و بررسی عملکرد آن ها و میزان پیشرفت شان در اجرای برنامه است که هر سه ماه یکبار انجام می‌شود و در حال حاضر مشغول ارزیابی عملکرد سه ماه اول سال و میزان تحقق یا عدم تحقق برنامه تعیینی هستیم.

وی افزود: رویکرد نظارت و بررسی عملکرد دادگستری ها و سازمان های تابعه، برنامه محور است به طوری که در سال جاری بیشتر جنبه تعاملی، اقناعی، آموزشی و ترویجی، شناسایی موانع و مشکلات اجرایی جهت اصلاح و ارتقاء برنامه دارد.

 نجفی در ادامه بیان کرد: نظارت برنامه ای مانع از نظارت عملکردی عادی و سیستماتیک نخواهد بود بطوریکه همزمان با نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی ۱۴۰۱، در خصوص ابر چالش ها و تاثیر آن در نظام رتبه بندی بخش های مختلف مستمراً نظارت عملکردی عادی و سیستماتیک خواهیم داشت.

مدیر کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه در خصوص فایده نظام برنامه ریزی،گفت: نظام برنامه‌ریزی یعنی نظام تفکر؛ بنابراین باید فکر کنیم تا کمتر اشتباه داشته باشیم و مسیر صحیح را انتخاب کنیم زیرا انتخاب مسیر صحیح باعث می‌شود ساعت ها، روزها، هفته ها و حتی ماه ها از به هدر رفتن زمان، انرژی و هزینه صرفه جویی کنیم.

 نجفی اظهار کرد: باید با فکر کردن نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم وقتی نقاط ضعف را شناختیم روی آن کار کنیم تا به نقاط قوت تبدیل شود و روی نقاط قوت بیشتر کار کنیم تا قوی تر شود و امکان رسیدن به هدف را افزایش دهیم بنابراین اگر زمان و انرژی را برای کارهایی که در برنامه مشخص کردیم هزینه کنیم مطمئنا نتیجه بهتری خواهیم گرفت.

فعالیت دادگستری‌های تمامی استان ها بر مبنای یک برنامه واحد

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور در سفرهای استانی به این نتیجه دست یافتیم برخی از استان ها طرح ها و کارهای ابتکاری خارج از برنامه ریزی را پیاده سازی می کنند در حالی که باید بر روی حل و فصل اختلافات، دعاوی و احقاق حق تمرکز کنند و طبق برنامه ریزی که از سوی اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه به آنها ابلاغ می‌شود عمل کنند تا هزینه و زمان، یک جا صرف شود نه اینکه جزیره‌ای عمل کنند و در هر استان تمامی هزینه ها، زمان و انرژی به صورت جداگانه صرف شود.

مدیر کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر تمامی دادگستری استان ها در قالب یک نظام برنامه ریزی واحد و منسجم پیش بروند و از اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه برنامه دریافت کنند به نفع استان هاست بنابراین باید خواستار عملکرد یکسان از دادگستری هر استان باشیم.

نجفی در ادامه گفت: نظارت های اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه شامل نظارت ستادی، نظارت موردی و نظارت مستمر است که نظارت ستادی قبل از برگزاری سفر ریاست قوه قضاییه به استان‌ها انجام می شود به طوری که با ارسال گزارش نظارتی اداره کل نظارت و ارزیابی به ریاست قوه قضاییه، تصمیمات مقتضی جهت اقدام به سفر گرفته می شود و آن سفر، منشأ خیر و برکاتی برای استان خواهد بود.

وی اظهار کرد: نظارت موردی نیز مربوط به مواردی است که رئیس قوه قضاییه و معاونت راهبردی به اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی ارجاع می‌دهد و نظارت مستمر مربوط به رصد و پایش سیستماتیک است که از طریق سیستم سجا و مافا صورت می گیرد.

گفتنی است که اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه هر سه ماه یکبار گزارش عملکردی تمامی معاونت‌ها و دادگستری ها را جمع‌آوری می‌کند و به تحلیل موارد می پردازد که نتایج آن به دادگستری استان‌ها جهت بهبود نقاط ضعف خود ارسال می شود.

منبع:میزان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *