دسته: مقالات

مقالات در این بخش گذاشته شود

سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ نویسنده: مهدی صبوری پور . فاطمه علوی صدر

چکیده مقاله : از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری…