سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده

.

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی با قرائت مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری از متهمین خواست در طول جلسه محاکمه صداقت و ادب را رعایت کنند.

سپس قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم محمد امامی گفت در جایگاه قرار بگیرد.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: در جلسه قبل وکیل متهم امامی مطالبی را مطرح کرد که برخی از آن‌ها مطابق با واقعیت نبود؛ متهمین و شکات و وکلا باید بدانند که ما در جلسه دادگاه کار صرف حقوقی انجام می‌دهیم؛ در جلسه قبل ادعا شد که مفاد کیفرخواست قرائت شده با اصل کیفرخواست تفاوت دارد که باید بگویم وکیل و متهم چنانچه ذره‌ای اختلاف در محتوای کیفرخواست قرائت شده در دادگاه و کیفرخواست ارائه شده به آن‌ها مشاهده کردند می‌توانند در زمانی که موعد دفاع آن‌ها است، این ایراد را مطرح کنند.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه کیفرخواست قرائت شده در دادگاه با کیفرخواست ارائه شده به وکیل و متهم متفاوت است ناشی از تفاوت فونت تایپی کیفرخواست ارائه شده به متهم و وکیل در سیستم CMS است.
قاضی مسعودی مقام بیان داشت: آقای وکیل متهم امامی شما وقتی به دادگاه مراجعه می‌کنید باید بگویید که کدام بخش از اوراق کیفرخواست را می‌خواهید؛ آنچه شما در دادگاه گرفتید کپی کیفرخواست بود؛ بنابراین کیفرخواست به متهم و وکیل او ابلاغ شده است.

قاضی گفت: قرار جلب دادرسی و کیفرخواست هیچ تفاوتی ندارد فقط از آن جهت که در سیستم ضمائم و جداول کیفرخواست درج نمی‌شود لذا ممکن است به لحاظ حجم میان کیفرخواست و قرار جلب دادرسی تفاوت وجود داشته باشد.

رییس دادگاه ادامه داد: آقای وکیل شما به دادگاه مراجعه کردید و در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۹ ضمائم کیفرخواست را نیز دریافت کردید و رسید آن را هم تحویل دفتر دادگاه دادید؛ شما و موکل‌تان قرار جلب به دادرسی را گرفتید و کپی تمام مستندات پرونده را نیز دریافت کردید.

قاضی مسعودی مقام گفت: من تمام مطالبی را که نماینده دادستان قرائت کرد با مفاد کیفرخواست مطابقت دادم؛ آنچه قرائت شد با محتویات کیفرخواست ۱۴۱ صفحه‌ای که شما کپی آن را از دادگاه گرفتید یک سر سوزن نیز تفاوت نداشت؛ آقای وکیل شما مستندات پرونده اعم از نظریات کارشناسی و … را دریافت کرده‌اید؛ آقای وکیل این بداخلاقی‌ها خوب نیست شما باید قانون را رعایت کنید؛ اداره جلسه با قاضی دادگاه است؛ طبق قانون، کیفرخواست قرائت می‌شود، ادله گفته می‌شود، سپس متهم برای دفاع در جایگاه قرار می‌گیرد؛ ممکن است از نظر شما ادله انتسابی مندرج در کیفرخواست وارد نباشد؛ لذا شما وقت خواهید داشت در جایگاه قرار بگیرید و ایرادات خود را مطرح کنید.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم امامی، گفت: شما هر کاری می‌خواستید در رسانه‌ها کردید و مختارید هرکاری می‌خواهید انجام دهید، اما من پایم را از قانون فراتر نمی‌گذارم؛ آقای وکیل شما در سال ۹۷ به دفتر من مراجعه کردید؛ زمانی که پرونده هیئت مدیره بانک سرمایه مطرح بود گفتید من مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه بودم، اما با آن خاتمه همکاری دادم و یک سری مستندات در رابطه با فساد بانک سرمایه، در رابطه با هیئت مدیره و برخی تسهیلات گیرندگان دارم که من به شما گفتم ما تحقیق می‌کنیم؛ به صراحت اسم برخی متهمین پرونده را آوردیم، من به دفتر شما گفتم حق ندارید ایشان را دعوت کنید، چون ممکن است ذهنیت ایجاد شود، شما مدام به من می‌گفتید قاضی شجاع و عادل. حالا چه شده که وقتی هنوز فقط کیفرخواست قرائت شده (به فرض که درست هم نباشد) شما این همه جنجال می‌کنید و می‌گویید که از این دادگاه عدالت را نجویید!

 

قاضی مسعودی مقام گفت: آقای وکیل شأن وکالت را رعایت کنید و در مقام دفاع به صورت ماهیتی و شکلی اگر ایرادی را وارد می‌دانید، آن را مطرح کنید؛ ما دادگاه را در منظر عمومی قرار دادیم و هرکس دادگاه را ببیند می‌تواند ارزیابی منطقی کند، ما پای‌مان را از قانون فراتر نمی‌گذاریم؛ اگر دفاع ماهیتی و شکلی متناسب داشتید و ما پاسخ آن را ندادیم، آن وقت حرف شما درست است؛ آقای وکیل شما حتی کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را مطابقت ندادید و حتی به تفاوت فونت تایپ در کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی دقت نکردید؛ آقای وکیل آنچه شما از ما در دفتر دادگاه خواستید کپی کیفرخواست بود؛ شما وقت دارید تا آخرین جلسه دادگاه اگر یک مورد مغایرت با قانون و یا مغایرت میان کیفرخواست و قرار به دادرسی مشاهده کردید اعلام کنید و ما رسیدگی می‌کنیم.

قاضی گفت: آقای وکیل شما بیش از ۱۰ جلسه با مراجعه به دادگاه پرونده را خوانده‌اید و رسید گرفته‌اید که مستندات را دریافت کردید؛ درخواست اول شما به تاریخ ۹۹.۰۳.۱۹ موجود است که درج کرده‌اید استدعا دارم تصویر کیفرخواست را که صادره از شعبه ۸ بازپرسی است (که قرار جلب به دادرسی است) به من ابلاغ کنید؛ در ضمن نوشته‌اید که کیفرخواست حضوراً ابلاغ شد.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم امامی گفت: من قسم یاد می‌کنم که گفتم هر مطلبی که بخواهید به شما بدهند؛ ما به طور سیستماتیک به شما ابلاغ کردیم .

وکیل متهم امامی گفت: چیزی به من ابلاغ نشده است .

قاضی گفت: کیفرخواست کلمه‌ای با قرار جلب دادرسی تفاوت ندارد و این در سیستم به شما ابلاغ شده است و همین جا اعلام می‌کنم که همه متهمان و وکلایشان هر آنچه که خواستند ما به آنها خواهیم داد.

قاضی ادامه داد: بهتر است از مسائل حاشیه‌ای دوری کنید ما هیچ گاه از مسیر قانونی خارج نخواهیم شد، شما هر آنچه که بخواهید می‌توانید در رسانه‌ها بگویید اما در دادگاه همه چیز قانونی خواهد بود.

وی افزود: اگر ثابت کنید آنچه که نماینده دادستان خواند با آنچه که در کیفرخواست ابلاغی وجود دارد متفاوت است، حرف شما را می‌پذیرم ؛ دادگاه هنوز وارد رسیدگی نشده است اما شما می‌گویید دادگاه منصفانه نیست این در حالی است که شما زمان خواهید داشت که دفاع کنید و سپس ما ارزیابی خواهیم کرد هیچ کس با شما خصومت ندارد اینجا جای دعوا نیست.

قاضی مسعودی مقام گفت: عدالت چیزی است که منطبق با قانون باشد پذیرش حرف شما صرفا عدالت نیست؛ عدالت همچنان که در محکومیت است در برائت نیز وجود دارد پس اجازه دهید ما رسیدگی خود را انجام دهیم.

قاضی مسعوی مقام گفت: من ۲۵ سال است که کار قضایی می‌کنم نه نفوذ می‌پذیرم و نه کار غیر قانونی انجام می‌دهم. آیا کیفرخواستی که به شما داده اند و قرار جلب به دادرسی و ملزمات کیفرخواست تفاوتی دارد؟

وی گفت: من دستور دادم و ۲۵۱ صفحه قرار جلب به دادرسی است و عینا در کیفرخواست با فونت کوچک در ۱۴۱ صفحه آمده اگر قرار جلب دادرسی و کیفرخواست را خوانده باشید متوجه می‌شوید.

وی افزود: ما اجازه دادیم که متهمان کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را کامل بخوانند.

قاضی خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: غالب نمودار‌ها مربوط به متهم شما نبوده است. حقیقت و اخلاق را رعایت کنید.
رییس دادگاه در ادامه ضمن تفهیم اتهام به متهم محمد امامی گفت: محمد امامی فرزند احمد حسب محتویات پرونده، کیفرخواست و مستندات اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات از بانک سرمایه به نحو نامشروع، دریافت غیر قانونی ۲۶ فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعا به مبلغ ۵ هزار و ۹۶ میلیارد ریال از بانک سرمایه، دریافت غیر قانونی مبلغ هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال از شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرارداد‌های حق العمل کاری، دریافت غیر قانونی و جوه به مبلغ ۴۱۴ میلیارد و ۹۵۴ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال از شرکت توسعه ساختمان سرمایه، در پوشش انعقاد قرار داد حق العمل کاری به نام شرکت پترو گل و روشه قشم، مبلغ هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه، انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه، از طریق گران نمایی در ارزیابی املاک، دریافت غیر قانونی ۹۰۰ میلیارد تسهیلات مشارکت مدنی ازبانک سرمایه به نام گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس، معاونت در ارائه گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به نحو خلاف واقع که در حکم جعل در اسناد رسمی در خصوص املاک موسوم به فرشته است. آیا این اتهامات را قبول دارید دفاعیات خود را شرح دهید.

متهم امامی ضمن رد اتهامات مطرح شده گفت: به هیچ عنوان قبول ندارم اول وکیلم دفاع می‌کند و جلسه بعد خودم.

در ادامه وکیل متهم امامی ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: امروز در دادگاهی هستیم که برای اجرای عدالت تشکیل شده است. صحبت‌های حضرت عالی را شنیدم و تاکید می‌کنم که به هیچ عنوان مستندات پیوست کیفرخواست به بنده و همکارم داده نشده و گزارش تحقیق و تفحص مجلس، کارشناسی پرونده، حسابرسی‌های بانک سرمایه و مستندات در اختیار بنده علی رغم دستور حضرت عالی قرار نگرفته است.

وی گفت: شجاعت این راداشتم که از موکلم دفاع کنم و در مرحله دادسرا بار‌ها طی لوایح نوشتم، اما انگار وکیل در این پرونده نبوده و قرار مجرمیت ۲۵۱ صفحه‌ای صادر می‌شود من عملا بعد از استجازه توانستم در پرونده ورود کنم.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: دفتر شما اجازه داد که پرونده را بخوانم و از این بابت تشکر کردم. در قرار مجرمیت اسمی از من نیست و در کیفرخواست نیز استدلال من نیست.

رییس دادگاه خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: هم در قرار جلب به دادرسی و هم در مطالب پرونده گویای این است که شما مطلع هستید از طرفی قانونگذار ذکر نکرده که باید لوایح شما ذکر شود.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و ترتیباتی که قانون مشخص کرده بنده به عنوان وکیل جلسات دادگاه شما را دیده‌ام که به متهمان گفتید ما از چه کسی بخواهیم که فلان چیز را وارد نکنید این در حالی است که شما باید حرف دادستان و متهم را بشنوید.

رییس دادگاه از وکیل مدافع متهم امامی پرسید: ایا شما در آن دادگاه بوده‌اید؟

این وکیل گفت: خیر در روزنامه‌ها خوانده‌ام.

قاضی گفت: اگر در دادگاه بودید متوجه می‌شدید که بحث چیز دیگری بود و مربوط به واردات مربوط به آینده بود. گفتیم که نمی‌خواهیم واردات را انجام دهید. از این موضوع شما سوء استفاده نکنید و در مدار کیفرخواست توضیح دهید.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: قبل از اینکه ما بخواهیم در جایگاه قرار بگیریم نماینده بانک سرمایه باید اینجا باشد.

قاضی گفت: وکیل مدافع کتبا اعلام کرده است در صورت اینکه سوالی وجود داشت مطالب خود را ارائه می‌دهد.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: تا الان حرف‌های متعددی از بانک سرمایه شنیدیم و نماینده بانک سرمایه باید در جایگاه بایستد و بگوید بر این اساس از امامی و سایر موکلان شکایت دارد و این حق ما است.

وکیل متهم امامی گفت: باید مستندات پرونده باشد تا من دفاع کنم.

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: مستندات در پرونده مندرج بود و شما مطالعه کردید و تمام ضمایم پرونده نیز در قرار جلب به دادرسی وجود دارد.

وکیل متهم امامی در ادامه گفت: ما در سه محور به دادسرا شکایتی را ارائه دادیم و بیش از یکسال است که هنوز به آن سه محور مورد شکایت ما رسیدگی نشده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم امامی گفت: آقای وکیل شما از ابتدای کیفرخواست، دفاعیات خود را مطرح کنید و از سخنان بی‌ربط با پرونده بپرهیزید؛ ما اینجا مسئولیت نداریم که به عملکرد دادسرا بپردازیم بلکه شما می‌توانید بگویید در فلان مورد از موارد مندرج در کیفرخواست، اقدامات دادسرا خلاف قانون است یا مطابق با واقعیت نیست.

قاضی خطاب به وکیل متهم امامی گفت: شما به من مستنداً بگوید این ایرادات در پرونده مطرح است و من ایرادات شما را در پرونده مکتوب درج می‌کنم.

در ادامه وکیل متهم امامی گفت: من هیچگاه مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه نبودم؛ آقای مسعودی مقام شما در زمینه موضوعات اقتصادی صاحب نظر هستید و در کمال سلامت کار می‌کنید؛ نظام بانکی ما در عمل به قانون پولی و بانکی کشور عمل نمی‌کند؛ آیا واقعا پیش فاکتور‌های صوری که در نظام بانکی وجود دارد، زاییده و اختراع مشتریان نظام بانکی است؟ نظام بانکی ما اشراف به این دارد که پول تسهیلات در محل خود صرف نمی‌شود و فقط به دنبال سود است.

وکیل متهم امامی تصریح کرد: در یکی از پرونده‌های بانکی که در دادسرای پولی و بانکی مطرح بود به فردی رسیدیم که به او می‌گویند مرد در سایه اقتصاد ایران.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم امامی گفت: آقای الف را می‌گویید؟

وکیل متهم گفت: خیر.

در ادامه وکیل متهم امامی گفت: به یکی از بانک‌ها نامه نوشتم که اگر قرار است مطالبات بانکی را وصول کنم باید علیه هیئت مدیره آن بانک شکایت کنم. چون آن‌ها بودند که این مطالبات را ایجاد کردند و الان آن بالا‌ها هستند؛ می‌دانید با من چه کار کردند؛ خیلی راحت از تمام پرونده‌ها من را کنار گذاشتند.

وکیل گفت: من در ابتدا پرونده امامی را نمی‌پذیرفتم و حتی برای دیدنش به زندان نیز نرفتم؛ به امامی گفتم اول به من ثابت کن که پول بانک سرمایه را تضییع نکرده‌ای و سپس به من ثابت کن که می‌خواهی این پول را برگردانی؛ آقایانی که می‌خواستند من را معرفی کنند، حق الوکاله من را ۸ میلیارد معرفی کردند که خود آقای امامی هم خبر نداشت؛ فکر کنم در این پرونده بالاترین حق‌الوکاله برای من است که مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان است که به ۵ الی ۲۰ درصد آن مالیات تعلق می‌گیرد و برای امسال ۱۰۸ میلیون تومان برای این حق الوکاله من مالیات در نظر گرفته شده است.

*****************************************************
منبع : میزان

#صبای عدالت آریانا

#SAAOK

توسط goodnews

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *