ماه: نوامبر 2023

وصول ۲۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات شرکت گاز از صنایع با پیگیری دستگاه قضایی در استان‌های بوشهر و هرمزگان…

احضار و تحقیق مقام قضایی از احمدرضا حائری؛ هیچ مستندی برای ادعا‌های وی ارائه نشد و به دلیل اثبات کذب…