برچسب: آیت لله رییسی

عزم جزم قوه قضاییه برای جلب مشارکت مردم در مقابله با فساد و حمایت از افشاگران فساد/ از «ماده ۱۹ دستورالعمل تشکیل مجتمع جرائم اقتصادی» تا «سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی»

 «سامانه گزارشگران فساد» صرفاً مختص سازمان بازرسی کل کشور است و قرار است به زودی در راستای تاکیدات آیت‌الله رییسی…