برچسب: منبع:میزان

وصول ۲۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات شرکت گاز از صنایع با پیگیری دستگاه قضایی در استان‌های بوشهر و هرمزگان…