ماه: جولای 2022

دستور رئیس قوه‌قضاییه به رئیس کل دادگستری بوشهر: با فوریت گزارشی جامع و کامل درخصوص وضعیت خودروها و ماشین آلات موجود در انبارهای گمرک این استان تنظیم کنید

جلسه ویژه بررسی راهکارهای تعیین‌تکلیف و ساماندهی وضعیت انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر با حضور همه دستگاه‌‎های…